Poland’s economy continues to power ahead, albeit at a slower pace than in 2018

Growth in 2020 is expected to be around 3.5%, driven by consumer spending, public investment and a strong labour market. With unemployment at a record low (the third-lowest in the EU), many employers are finding it increasingly difficult to recruit and retain staff. But what is the reality on the ground at a detailed level?

A major report, based on responses from HR managers across Poland, showing how employers are coping with demographics, rising wages, high attrition and a shrinking labour pool, will be presented at this event. The report draws on the current experience BPCC members, foreign investors and Polish private-sector businesses and offers practical insights into a dynamic labour market that has undergone rapid transformation since Poland’s accession to the EU.

*Zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Brytyjsko Polską Izbę Handlową z siedzibą przy ul. Zielnej 37, 00-108 Warszawa. Upoważniam Organizatora (BPCC) do przekazania moich danych partnerom raportu. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie. Ponadto oświadczam, że znam prawo do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych.

* In accordance with the Act on the Provision of Electronic Services of July 18, 2002 (Journal of Laws 2002 No. 144 item 1204), I give consent to the processing of my personal data contained in the above form by the British Polish Chamber of Commerce with its registered office at ul. Zielna 37, 00-108 Warsaw. I authorise the Organiser (BPCC) to forward my data to the partners of the report. I declare that I enter this data voluntarily. Additionally, I acknowledge my right to review, modify and remove my personal data from processing.

 

O projekcie

BPCC HR Review to seria spotkań HR-owych prowadzonych przez Brytyjsko-Polską Izbę Handlową i firmy w niej zrzeszone jesienią 2019 r. Cykl został zainspirowany licznymi rozmowami z firmami brytyjskimi i nie tylko – sytuacja gospodarcza w Polsce jest bardzo dobra, mamy do czynienia z rynkiem pracownika, który dużo łatwiej znajduje nową pracę niż jeszcze kilka lat temu. A przecież pracownik to najcenniejszy zasób każdej firmy. Zasób, w który przez miesiące i lata inwestujemy, aby zdobył odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby poczuł rytm firmy i stał się jej częścią.

Nic więc dziwnego, że firmy chcą zatrzymać swojego pracownika u siebie jak najdłużej. Jak to zrobić? Jak tworzyć atmosferę pracy, w której pracownik czuje się zadbany i zadowolony z miejsca, w którym się zajmuje? Jak dbać o jego wellbeing, zdrowie, równowagę między życiem prywatnym a pracą? Jakie narzędzia może zastosować pracodawca, aby zaoferować pracownikowi „twarde” argumenty w postaci benefitów pracowniczych?

O tym wszystkim porozmawiamy na spotkaniach BPCC HR Review – w dwóch sesjach, jednej poświęconej budowaniu wellbeingu pracownika i drugiej poświęconej narzędziom i benefitom wspomagającym utrzymanie pracownika w firmie.

Na miejsca spotkań wybraliśmy Kraków, Wrocław, Poznań i Warszawę, 4 miasta tętniące życie i niezwalniające tempa rozwoju i osiedlania się nowych inwestorów i oddziałów dużych i średnich firm. Program skierowany jest do działów HR i kadry zarządzającej bez względu na branżę, od centrów usług wspólnych przez usługi i retail po branżę produkcyjną.


 

Prelegenci

 

Łukasz Chodkowski
Dyrektor Zarządzający
Dehora

Karina Kreja
International Concept Manager & Workplace Expert
Kinnarps AB

Ewa Stelmasiak
Dyrektor Zarządzający
Ekspert ds. wellbeingu organizacyjnego
The Wellness Institute

Monika Krzyszkowska-Dąbrowska
Head of Employment Practice
Linklaters

Michael Dembinski
Główny Doradca
British Polish Chamber of Commerce
 

Aleksandra Lebioda
Główny Konsultant ds. rekrutacji i relacji z pracownikami
ABC London Group

O badaniu

 

Podczas trwania projektu -od 24 września do 27 listopada będziemy prowadzić badanie ankietowe rynku pracy, w którym zbadamy jego kondycję zarówno w kontekście rekrutacji nowych pracowników, jak i utrzymania obecnych. Badanie współtworzone jest przez partnerów projektu, a opieki merytorycznej podjął się dr Paweł Mlicki, badacz z wieloletnim doświadczeniem w badaniach naukowych oraz raportach biznesowych.
 

Badanie zostanie zaprezentowanie w styczniu 2020 roku na spotkaniu w Londynie, na które zaprosimy firmy, które szukają nowych lokalizacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Wierzymy, że będzie ono realnym wsparciem dla firm obecnych w Wielkiej Brytanii podczas podejmowania decyzji o wyborze nowych lokalizacji.

 

W badaniu można będzie wziąć udział podczas konferencji we wszystkich 4 miastach.

Partnerzy

 
 

British Polish Chamber of Commerce
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa
www.bpcc.org.pl

© 2019 by Jakub Piegat, BPCC with Wix.com